PIČULJAN
Boatbuilders since I936

Sjedište: Brodogradnja Pičuljan
Barbat 226, 51280 Rab, Croatia
tel +385(0)51 721 013
fax +385(0)51 721 355

Proizvodnja: Pičuljan Marine d.o.o.
Mučići bb, 51213 Jurdani, Croatia
tel +385(0)51 279 900
fax +385(0)51 279 910
info@piculjan.hr